CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG CỦA ORGANIC GREEN

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội: Thành tích thi đua chuyên đề An Sinh Xã Hội năm 2017

Giấy khen của sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn thành phố Hà Nội: Thành tích chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn 2016 – 2017

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA SỞ Y TẾ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI lựa chọn CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH ORGANIC GREEN là tác nhân chính cho MÔ HÌNH CHUỖI SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP THỰC PHẨM THỊT LỢN SINH HỌC.

CHỨNG NHẬN GS1