CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN CHỮ NÓI VỀ MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH CỦA CHUỖI ORGANIC GREEN TRONG THÁNG 02/2020

XEM NGAY!

Organic Green tự hào khi lấy nông nghiệp làm lòng cốt phát triển của tập đoàn. Sứ mệnh của tập đoàn chúng tôi là mang thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế đến bàn ăn Việt.

Mời quý vị xem video

ORGANIC GREEN TRÊN SÓNG TRUYỀN THÔNG

XEM NGAY!

Organic Green tự hào khi lấy nông nghiệp làm lòng cốt phát triển của tập đoàn. Sứ mệnh của tập đoàn chúng tôi là mang thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế đến bàn ăn Việt.

Organic Green tham dự hội nghị Kết Nối Tiêu Thụ Lợn Thương Phẩm An Toàn - Sóng truyền hình tỉnh Hưng Yên

Organic Green trên sóng truyền hình quốc gia VTV2

Organic Green trên sóng truyền hình Hà Nội

Hội Thảo Thực Phẩm Sạch Organic Green (PART 1)

Hội Thảo Thực Phẩm Sạch Organic Green (PART 2)