CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN CHỮ NÓI VỀ MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH CỦA CHUỖI ORGANIC GREEN TRONG THÁNG 02/2020

Mời quý vị xem video

ORGANIC GREEN TRÊN SÓNG TRUYỀN THÔNG

Organic Green tham dự hội nghị Kết Nối Tiêu Thụ Lợn Thương Phẩm An Toàn - Sóng truyền hình tỉnh Hưng Yên

Organic Green trên sóng truyền hình quốc gia VTV2

Organic Green trên sóng truyền hình Hà Nội

Hội Thảo Thực Phẩm Sạch Organic Green (PART 1)

Hội Thảo Thực Phẩm Sạch Organic Green (PART 2)